Обяви / Публични покани

17
Яну

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка

17/01/2019

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

15
Яну

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

15/01/2019

Публикувани Протокол № 1/11.12.2018 г., Протокол № 2/03.01.2019 г. и Протокол № 3/10.01.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

09
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет„Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

 

08
Яну

Публикуван протокол по обществена поръчка

08/01/2019

Публикуван Протокол № 1/28.12.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

03
Яну

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка

03/01/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

Нов срок за подаване на оферти – 07.01.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 08.01.2019 г. в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.