Обяви / Публични покани

25
Мар

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE“

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

19
Мар

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията

19/03/2019

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.

 

12
Мар

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE”

Съобщение

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

05
Мар

До всички заинтересовани лица

05/03/2019
 
Разяснение към обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.
26
Фев

застраховка-трудова-злополука-2019

26/02/2019

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 07 март 2019 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти – 08 март 2019 г., 11:00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.