Обяви / Публични покани

10
Мар

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

10/03/2020

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София“

ID – 9096631

Нов срок за подаване на оферти – 13.03.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – 11:00 часа на 16.03.2020 г.  в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Адм. Етаж 2.

04
Мар

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Задължителна застраховка за риска "трудова злополука" на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.

 Нов срок за подаване на оферти – 10.03.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 11.03.2020 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

02
Мар

Съобщение

02/03/2020

ID – 9096631

Разяснения по документацията за участие за обществена поръчка с предмет Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София

 

25
Фев

До всички заинтересовани лица

25/02/2020

Разяснение към обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка за риска ,,трудова злополука” на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.

 

25
Фев

Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София

25/02/2020

ID – 9096631

,,Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка с предмет „Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София“

Срок за получаване на оферти – 09.03.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 10.03.2020 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал – 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.