Обяви / Публични покани

09
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет„Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

 

08
Яну

Публикуван протокол по обществена поръчка

08/01/2019

Публикуван Протокол № 1/28.12.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

03
Яну

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка

03/01/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

Нов срок за подаване на оферти – 07.01.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 08.01.2019 г. в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

21
Дек

Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол

21/12/2018

          „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

        Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 08.01.2019 г.

20
Дек

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

20/12/2018

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва: