Обяви / Публични покани

18
Фев

Публикувани протоколи по обществена поръчка

18/02/2019

Публикувани Протокол № 1/15.01.2019 г., Протокол  № 2/29.01.2019 г. и Протокол № 3/11.02.2019 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

07
Фев

Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

"Летище София" ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE", чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 15.02.2019г. /17:00 часа/

31
Яну

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

Съобщение

 

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година

17
Яну

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка

17/01/2019

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

15
Яну

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

15/01/2019

Публикувани Протокол № 1/11.12.2018 г., Протокол № 2/03.01.2019 г. и Протокол № 3/10.01.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“