Обяви / Публични покани

11
Юни

До всички заинтересовани лица

11/06/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

Нов срок за подаване на оферти – 17.06.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 18.06.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

22
Май

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

Съобщение

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 10.06.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.06.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

11
Апр

Договор с приложения, относно обществена поръчка

11/04/2019

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.  

08
Апр

Публикуване на договор и приложения към него

08/04/2019

Публикуван договор и приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

03
Апр

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

03/04/2019

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“