Обяви / Публични покани

Архив публични покани

08
Апр

ПУБЛИКУВАНИ ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID 9097073

Публикуван протокол № 1/16.03.2020 г. и Протокол № 2/ 27.03.2020 г. на комисията за избор на изпълнител на по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за летище София“

07
Апр

Договор и приложения, относно обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка за риска "трудова злополука" на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.

ID № 90996801
31
Мар

Съобщение

ID - 9097285

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД.

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

23
Мар

Публикуван протокол № 1/17.03.2020 г. на комисията по обществена поръчка

ID 9096573

Публикуван протокол № 1/17.03.2020 г. на комисията по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

19
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

909996801

 

Публикуван Протокол № 1/11.03.2020 г. по обществена поръчка с предмет : „Задължителна застраховка „трудова злополука“ на работниците и служителите на „Летище София“ ЕАД“