Обяви / Публични покани

Архив публични покани

03
Авг

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

Протокол № 1/23.07.2018 г. и Протокол № 2/30.07.2018 г. от работата на комисията и Съобщение за прекратяване на възлагането относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

02
Авг

Публикуван договор с приложения към него

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца”.

30
Юли

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА, ИЗПЪЛНЕНА С ТЕРМОПЛАСТИЧНА БОЯ МАШИННО НА ПИК – ОСЕВА ЛИНИЯ, КАКТО И РЪЧНО ИЗПЪЛНЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПРИ ПРЕСИЧАНИЯТА НА ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ

27
Юли

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“

24
Юли

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА, ИЗПЪЛНЕНА С ТЕРМОПЛАСТИЧНА БОЯ МАШИННО НА ПИК – ОСЕВА ЛИНИЯ, КАКТО И РЪЧНО ИЗПЪЛНЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПРИ ПРЕСИЧАНИЯТА НА ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ