Обяви / Публични покани

Архив публични покани

04
Ное

Съобщение

04/11/2019

 

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

Нов срок за подаване на оферти – 08.11.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.11.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

31
Окт

Съобщение

31/10/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Доставка на гуми за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

Нов срок за подаване на оферти – 05.11.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 06.11.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

16
Окт

каско-гражданска-злополука-лица-2020

Съобщение

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2020 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2020 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства (МПС).

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 31.10.2019 г.

16
Окт

Доставка на гуми за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

ID 9093521

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА АВТОМОБИЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 30.10.2019 г.

16
Окт

Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобилите и техническите средства за срок от 12 месеца

ID 9093520

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

 

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 01.11.2019 г.