Обяви / Публични покани

Архив публични покани

20
Фев

Договор, относно обществена поръчка с наименование Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А.

Договор, относно обществена поръчка с наименование Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А.

 

12
Фев

Протокол №1 за обществена поръчка

Протокол №1 за обществена поръчка с предмет „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2017 година”

 

31
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2017 година, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 05.02.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 06.02.2018 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

30
Яну

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София”

23
Яну

Протокол 1 и 2 за обществена поръчка

Протокол 1 и 2 за обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ,,ГСМ”