Общи документи

24
Юни

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, изм. с Решение на СД по т. 3 от Протокол № 12/16.06.2020г.

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, изм. с Решение на СД по т. 3 от Протокол № 12/16.06.2020г.
 

29
Апр

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, изм. с Решение на СД по т. 3 от Протокол № 6/24.04.2020г.

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, изм. с Решение на СД по т. 3 от Протокол № 6/24.04.2020г.

28
Май

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол поръчки

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София“ ЕАД, изм. с Решение на СД по т. 40 от Протокол 10/16.05.2019г

 

 

11
Мар

„ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СМЕСЕНИ И ЧАСТНИ ПОРЪЧКИ В „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД“ ,изм. с Решение на СД по т. 4 от Протокол № 2/16.01.2019г.

26
Юли

„Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, приети и одобрени с Решение на Съвета на директорите (СД) по т. 30 от Протокол № 4/27.03.2018г., изм. и доп. с Решение на СД п

29
Фев

Предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които „Летище София“ ЕАД възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца.

Предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които „Летище София“ ЕАД възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца.

16
Юни

Вътрешни правила

Актуализирани вътрешни правила на "Летище София" ЕАД

08
Май

Информация по договори за възлагане на обществени поръчки, сключени от „Летище София“ ЕАД преди 01.10.1014г.

Информация по договори за възлагане на обществени поръчки, сключени от „Летище София“ ЕАД преди 01.10.1014г.

06
Апр

Вътрешни правила за публикуване на информация на електронната страница на „Летище София” ЕАД в раздел „Профил на Купувача”.

Вътрешни правила за публикуване на информация на електронната страница на „Летище София” ЕАД в раздел „Профил на Купувача”.

04
Мар

Предварително обявление

Предварително обявление

30
Сеп

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СМЕСЕНИ И ЧАСТНИ ПОРЪЧКИ В "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД