Процедури по ЗОП
Архив процедури по зоп

16
Мар

Публикувано решение и обявление

00533-2020-0009

"Летище София ЕАД"

04
Юни

Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2

9030060

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2”.

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под номер 9030060.

03
Юни

Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК

9030008

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК”.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9030008

Валидна до: 23.06.2014 г. включително

29
Апр

Следгаранционно абонаментно обслужване на копирни машини

9028744

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно абонаментно обслужване на копирни машини”, за период от две години на „Летище София” ЕАД.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID9028744

Валидна до: 13.05.2014 г. включително

17
Апр

Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори

9028443

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори”. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9028443.

28
Мар

Обследване и съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж – Терминал 2, летище София

9027531

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Обследване и съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж – Терминал 2, летище София”

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID9027531

Валидна до: 07.04.2014 г. включително

24
Яну

Доставка на консумативи за 2014 година (калцуни, ръкавици, самозалепващи се пликове)

9025061

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за 2014 година (калцуни, ръкавици, самозалепващи се пликове) за отдел ,,Проверка сигурност на пътници и ръчен багаж”, дирекция ,,Сигурност” към ,,Летище София” ЕАД”

23
Яну

Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София

9025042

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 9025042.

21
Дек

Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори

9024241

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори”. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9024241.

06
Дек

Застраховка „Гражданска отговорност”, Застраховка "Злополука”, Застраховка “Автокаско”

9023553

СЪОБЩЕНИЕ

04
Дек

Избор на регистриран одитор задължителна одиторска проверка и заверка по МСФО и МСС на ГФО

9023311

СЪОБЩЕНИЕ
„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка по Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) на годишния финансов отчет (ГФО) на „Летище София” ЕАД за финансовата 2013 година”.

03
Дек

Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП „А”

9023180

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП „А”

 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 9023180.

18
Ное

Изработка, доставка и монтаж на метална врата в Карго зоната на „Летище София” ЕАД

9022387

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на метална врата в Карго зоната на „Летище София” ЕАД.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9022387.

Валидна до: 02.12.2013г. включително.

14
Ное

Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК

9022261

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК”

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9022261