05
Мар

С 8% се увеличиха пътниците през летището

в. Дума, Мая Йовановска, 05.03.2014, стр.14

- Господин Щерионов, поехте летището преди по-малко от година. В какво състояние го заварихте и в каква посока работите в последните месеци?

- Бях част от мениджърския екип и съм участвал в разработване на насоките за развитието на "Летище София". Така, че тази приемственост дава една добра основа. Но, разбира се, със сегашния управленски екип се стремим да бъдем максимално гъвкави и оперативни съобразно бизнес средата, в която работим. Основният постоянен приоритет на "Летище София" е осигуряване на безопасност и сигурност при обслужването на пътниците и полетите . Паралелно се води сериозна инвестиционна политика за развитие на летището в различни направления. През 2014 г. са заложени средства за изграждането на нова скоростна пътека за рулиране и нова антиобледенителна площадка.

- Имахте ли "инфарктни" ситуации през последните месеци?

- Предполагам, че под "инфарктни" имате предвид аварийни ситуации. На едно летище те безусловно са свързани със сигурността и безопасността на пътниците и полетите . Това са и приоритетите в нашата работа. Мога уверено да кажа, че екипът на "Летище София" е добре подготвен за реагиране в кризисни ситуации, но по-важното е те да не се случват и да действаме в нормален режим на работа, както е и през последните месеци, в които ръководя този екип.

- Бе съобщено, че през миналата година летище София е обслужило рекорден брой пътници - над 3,5 млн. души, а преди дни стана известно, че само за първия месец на година има ръст от 6,5%. Ще продължи ли тенденцията на повишаване на обслужените пътници?

- През 2014 г. летище София прогнозира ръст на обслужените пътници с около 8% спрямо миналата година. През двата терминала се очаква да преминат повече от 3,7 млн. пътуващи.

- Какъв е ръстът при редовните полети и има ли увеличение на чартърните?

- През първия месец на 2014 г. в сегмента на редовните пътнически полети на летище София е отчетен ръст от 8% в сравнение със същия период на миналата година. Общият брой на пътуващите по международни линии е с близо 17 500 повече спрямо януари 2013 г. По отношение на чартърите през януари 2014 г. на летище София са обслужени с 13% по-малко полети, а при пътниците спадът е 11% спрямо същия месец на 2013 г. Това се дължи на тенденциите към увеличаване дела на индивидуалните туристи в световния туризъм. Броят на пристигащите пътници в българските ски курорти с полетите на големите туроператори през януари 2014 г. е с 2800 по-малко от същия месец на миналата година.

- Каква е прогнозата ви за товарите?

- Обемът на обработените товарни и пощенски пратки на летище София през януари 2014 г. е с 4,5% по-малко отколкото през януари 2013 г. Прогнозата на летището е, че до края на годината ще бъде обработено по-малко количество товари спрямо 2013 г. Тези очаквания се базират на факта, че икономическата криза се отразява конкретно на дейността на карго превозвачите.

- Какво планирате по отношение на подобряване на обслужването - и за пътниците, и за превозвачите?

- "Летище София" ЕАД, като лицензиран оператор по наземно обслужване, е една от трите компании, предоставящи услуги на превозвачите и пътниците. Политиката за осигуряване на качествени услуги на авиокомпаниите, обслужвани от дружеството, се изразява в прилагане и развиване на постоянен набор от мерки, целящи да доведат до високо ниво на удовлетвореност както у авиокомпаниите клиенти, така и у техните пътници. При формирането на летищните такси, които са разходно ориентирани, се проявява гъвкавост - правят се ежегодно консултации с авиокомпаниите. При договарянето аеропортът се съобразява със затрудненията, които компаниите изпитват в условията на криза, тъй като летищните такси покриват разходите за системите за сигурност, безопасност и комфорт на пътниците, както и всички новости на летището. Двупосочната комуникация с авиокомпаниите и обратната връзка осигуряват необходимата информация за подобряване нивото на обслужване. "Летище София" подобри условията си за кацане при лоша видимост. Подменена е стоманената ограда в чувствителната зона с радиопрозрачна от фиброармиран полимер. Тя не позволява външно въздействие да изкривява лъча от антената, която насочва въздухоплавателното средство при приземяването и дава възможност за кацане в много гъста мъгла. Прави се всичко необходимо за повишаване квалификацията на персонала и осигуряването на полетите , но всяка авиокомпания е необходимо да обучава своите пилоти за кацане при намалена видимост. Не е достатъчно да има само техника и съоръжения на летището, а е необходимо и съответният летателен състав да е обучен за действие при лоши метеорологични условия. Триединната система - екипаж, РВД , наземни служби на летището, трябва да работи в синхрон. Работата на службите, участващи в наземното обслужване на самолети, е фокусирана върху безопасното и навременно изпълнение на заложените технологични графици за обслужване. Това, което пътниците виждат по време на техния престой на летището, е само част от цялостния процес на обслужване. Акцентира се върху правилното и навременно обслужване на багажа на пътниците и на точна информация за полета.

- Измервате ли доколко доволни са от обслужването на летището пътниците, които преминават през него, а и превозвачите?

- Удовлетвореността на преминаващите през летище София пътници се измерва чрез получените на електронния адрес на пресцентъра жалби, коментари и препоръки, както и посредством изградена система по инициатива "Ние ценим вашето мнение". Пътуващите могат да правят предложения за цялостното обслужване чрез електронни формуляри, които са на интернет страницата на "Летище София" и чрез печатни дипляни, разположени на специално обозначени места на терминалите. Прави впечатление, че пътниците активно изразяват мнение. Това е сигнал, че са предложени подходящите канали за комуникация. До момента наблюденията са, че най-голям е броят на ползвателите на печатните дипляни.

- През миналата година имаше разширение на Терминал 2, заради повишения брой пътници. Предвид тази тенденция планирате ли ново разширение на летището и въобще какви нови проекти планирате през тази година? Какъв е размерът на инвестициите?

- В момента се подготвя документация за усвояване на терена под галерията на ниво "нула". Това ще доведе до увеличаване броя на търговските обекти. От гледна точка на повишаване капацитета на летището като инфраструктура предвиждаме изграждане на нова скоростна пътека за рулиране, която ще увеличи капацитета на летището и на него ще могат да кацат повече самолети. Ще се съкрати и престоят на полосата, което ще оптимизира времето за рулиране на въздухоплавателните средства, които излитат. Предвижда се изграждане на нова антиобледенителна площадка. Това ще доведе до по-голяма пропускателна способност на летището през зимния сезон - ще намалеят предпоставките за закъснения заради извършване на антиобледеняване. Заложените инвестиции за новата скоростна пътека за рулиране са 8,5 млн. лв., а за разширяването на антиобледенителната площадка - 10,7 млн. лв.

- Има ли интерес от нови превозвачи или от разширение на присъствието на вече ползващите летище София? Планирате ли разкриване на нови линии?

- През 2014 г. летище София очаква две нови авиокомпании да открият редовни линии - Air Serbia до Белград и Dalmatian до Загреб. Тези нови маршрути ще допринесат за развитието на пътническия трафик на летището и ще предоставят още по-удобни връзки на пътуващите. Нискотарифният превозвач Wizz Ar планира да добави 2 нови дестинации към обслужваните от "Летище София" - до Тел Авив и Малмьо. За първи път тази зима традиционната авиокомпания Ukraine International изпълнява серия от сезонни полети до Киев. През лятото на 2014 г. италианският чартърен превозвач Mistral Ar, който тази зима вече изпълни серия от полети до Палермо и Катания, планира сезонни линии до 3 нови дестинации в Южна Италия - Катания, Неапол и Бари.

- Как се позиционира нашето летище в региона?

- По брой на обслужвани пътници летище София изпреварва летищата на Белград, Загреб, Любляна и Скопие, а се нарежда след тези в Атина и Букурещ. Подобна позиция софийският аеропорт заема и по отношение на годишния ръст на трафика. Целта на летище София е да се позиционира все по-добре в региона. Има различни възможности за постигане на това. Определянето на модерна, гъвкава тарифна политика е стимулиращ фактор за увеличаване на пътническия трафик по редовни линии и развитието на трансферен пътникопоток от трети страни към ЕС. Това са възможности, които ще подобрят пазарната позиция на летище София спрямо летищата в региона и ще привличат инвеститори. Фактори, допринасящи допълнително за конкурентоспособността на летището, са добре изградената мрежа от целогодишни редовни полети, модерна инфраструктура и удобни връзки за пътуващите с прекачване.

ХРИСТО ЩЕРИОНОВ е роден на 31.07.1963 г. През 1986 г. завършва пълния висш курс на обучение във ВНВВУ "Г. Бенковски", гр. Долна Митрополия, със специалност "Инженер по експлоатация и ремонт на летателни апарати". Работи на летищата Безмер, Крумово, Божурище, като заема последователно длъжностите старши техник в авиационна ескадрила, старши техник в група "Аварийни средства за спасяване" към ТЕЧ (технико-експлоатационна част), борден инженер на вертолет Mi 8, заместник-началник по техническата част. През 1991 г. завършва курс и получава бревет за самолети Ан 2, PZL-102, PZL-104. На летище "София" Христо Щерионов постъпва през 1992 г. на длъжност ръководител "Аварийно спасителна команда". През 22-те години на работа заема последователно различни длъжности. От 1996 г. е началник отдел "Безопасност полети, аварийно-спасителна дейност, безопасност на движение и противопожарна охрана". От 1997 г. е заместник-началник на отдел "Аварийно-спасителна дейност и безопасност полети". От 1999 г. е заместник-директор по безопасност на експлоатацията и аварийно спасителната дейност. От 2008 г. е последователно заместник-директор и директор на дирекция "Летищно осигуряване на полети". А от 26 юни 2013 г. е изпълнителен директор на "Летище София" ЕАД. Владее английски език писмено и говоримо. Семеен, с едно дете.