09
Окт

Летище София – инвестиции и високи резултати

сп. Криле, Димитър Ставрев, 10.2015, стр. 32-37

- Г-н Щерионов, „Летище София” ЕАД е структуроопределяща транспортна компания в България, какви са финансовите и́ резултати на за 2014 г.?

- Изминалата 2014 г. бе успешна за „Летище София“ ЕАД. Финансовите резултати на „Летище София“ ЕАД по Отчета за доходите за 2014 г. са следните: приходите, които отчита дружеството са 107 245 000 лв. Печалбата след данъчното облагане е 5 251 000 лв., а изплатеният дивидент на държавния бюджет за 2014 г. е 3 150 000 лв.

Искам да подчертая във връзка с тези факти следното: печалбата на предприятието се формира само на базата на приходите на търговското дружество (звеното за наземно обслужване). Не трябва да се спекулира с тези 107 млн. лв. и 5 млн., защото се остава с впечатление, че печалбата е много ниска.приходите на летището са разделени на 2 части – първата е от държавни такси и при тях не се формира печалба, те са разходо ориентирани. Печалбата се формира само от приходите на търговското ни дружество. Това е важен детайл, който трябва да знаят вашите читатели.

Намалението на финансовия резултат през последните години се дължи както на кризисния период, през който премина индустрията, така и на силната конкуренция между доставчиците на услуги по наземно обслужване на летище София. Търговското дружество работи в условия на конкуренцията от още 2 наземни оператора на летище София. Друга причина е силното намаляване на лихвите по депозити в банките през 2014 г.

В затворената Корпоративна и търговска банка (КТБ) „Летище София“ ЕАД маше депозити на стойност 14,7 млн. лв.според мен те са загубени, защото вече получихме гарантираните от закона 196 000 лв., а за остатъка има решение на синдиците, според което сме на едно от челните места на кредиторите и има голям шанс да ги получим с разпределението на активите на КТБ. Допълнително сме завели дело за част от лихвите, които не ни бяха признати досега. Считам, че имаме сериозни правни аргументи за нашата позиция.

- Какво донесе въвеждането на CAT III В на летище София през зимата на 2014/2015 г., имаше ли случаи на пренасочени самолети поради мъгла?

- Въвеждането на CAT III В за инструментално кацане даде възможност на екипажите в затруднена метеорологична обстановка да кацат без проблем и при видимост до 75 m е голям успех за „Летище София“ ЕАД в сътрудничество с ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Това значително намали броя на самолетите, които се пренасочваха за кацане към други летища в региона. Държа да подчертая, че за бъде използвана новата системи, има още 2 задължителни условия – самолетът да бъде оборудван с необходимите навигационни системи за кацане в условията на CAT III B, както и екипажът да има нужната квалификация за кацане при тези условия.

Новите правила влязоха в сила от 02:00 часа на 14 ноември 2013 г. (четвъртък). За да повиши категорията си, летище София подмени стоманената ограда в чувствителната зона с радиопрозрачна от фибро-армиран полимер. Тя позволява да се каца в много гъста мъгла и пречи на външно въздействие да изкривява лъча от антената, която насочва приземяването. Малко летища в света оперират в условия на ниска видимост при CAT III B. Въпреки това пилотът и авиокомпанията в определена ситуация могат да вземат решение за отмяна на кацането, защото те преценяват степента на сигурност.

За периода от 01.10.2014 г. - 04.03.2015 г. в условията на ниска видимост от летище София са излетели и кацнали общо 1426 бр. полети. Само в условия на CAT III В са излетели и кацнали общо 867 бр. полети. Отчитаме рязък спад на отклоненията поради сложни метеорологични условия почти до нулеви стойности. Ако направим сравнителен анализ при условие, че „Летище София“ ЕАД нямаше CAT – III В, от проведените 867 бр. полети близо ¼ щяха бъдат анулирани, а около 1/3 от останалите щяха да бъдат пренасочени към други летища. Така новата система осигурява почти 100 % изпълняемост на полетите и с това дава значително предимство на „Летище София“ ЕАД в обслужването на пътниците. Така те не чакат излишно, в същото време се облекчават и авиокомпаниите, на които не се налага да осигуряват транспорт до други летища или хотели за непревозени пътници.

- Какво включва инвестиционната и строителната програма на „Летище София” ЕАД за 2015 г.?

- „Летище София” ЕАД води сериозна инвестиционна политика за развитие на летището в няколко направления. За 2015 г. и в следващите години първостепенна задача е повишаване на капацитета на летището, в частност този на полосата за излитане и кацане (ПИК) и съществуващата инфраструктура. Причината е повишаващите се заявки за излитане и кацане (слотове) за едни и същи часови интервали. Основният проект тук е изграждане на нова скоростна пътека за рулиране. В момента е подготвена процедурата за изпълнение на проекта, която ще бъде внесена на заседание на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Новата пътека значително ще повиши капацитета на ПИК, като ще позволи бързото и́ напускане от кацащите самолети. Така ще се увеличи часовата пропускливост на ПИК и няма да се налага да се отказват слотове на новопристигнали авиокомпании.

Второто направление на инвестиционната ни програма за 2015 г. е разширение на площадката на антиобледенителна обработка на самолетит в източна посока. Целта е да могат да се обработват едновременно 2 самолета при излитане от полоса 27. Осигуряване се по-кратък път на обработените самолети до ПИК, с което се увеличава ефективността на антиобледенителната течност.

По отношение на перона до края на 2015 г. се надявам да завършим подмяната на осветлението. То ще стане с изцяло автоматизирано управление, ще бъдат подменени стълбовете му, като ще бъде променено и местоположението им, което ще позволи преминаването по една от пътеките за рулиране на по-големи самолети.ще се постигне и по-голяма енергийна ефективност – разход, който е със значителен дял в бюджета ни. Потреблението на елктроенергия в това направление ще спадне с около 40 %. С този проект ще бъдат изпълнени всички препоръки на ICAO (Международна организация за гражданска авиация).

Третото направление е повишаване на капацитета не само на терминал 2, но и на стария терминал 1. Там се засилва се тенденцията за използването му от нискотарифните авиопревозвачи, които увеличават пазарния си дял.

Инвестиционната програма на дирекция „Поддръжка и строително инвестиране” към „Летище София” ЕАД за 2015 г. включва и начало на изпълнението на одобрен проект за преустройство на мълниезащитна и заземителна уредби на ж.п. разтоварище ГСМ и резервоари за горива”; изграждането на нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране D и Е и нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари /

Започна изпълнение на договор за текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка в участък от ПР N и възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на част ПИК, ПР и перона. То е във връзка с ангажиментите на „Летище София“ ЕАД към безопасността на полетите. Изборът на използването на термопластична боя е с доказана ефективност. Трябва да се отбележи, че с пускането през 2006 г. в експлоатация на новата ПИК и пероните участъците, изпълнение с термопластична боя, не се нуждаеха от подновяване досега, което доказва високата и́ ефективност на всякакви влияния.

Във връзка с борбата с птиците в района на летище София има одобрен работен проект за направа на вертикална планировка на летателното поле северозападно от ПИК (100 дка). За тази площ е предвидено засяване на нови тревни смеси, които не привличат птиците. Чака се отговор от Главния архитект на гр.София, дали теренът е включен в проекта за трети диаметър на „Метрополитен“ ЕАД.

Предвидена е и инфраструктурна реорганизация на отделна част от пространството на Т2, което освен че ще увеличи комфорта на пътниците от трети страни и ще доведе до разширяване на търговските площи. Изработен е инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Т2, в това число и „Общ архив“ на ЛС“., които чакат одобрение и разрешение за строителство, както и инвестиционен проект за разширение и реконструкция на галерията и блок VII, ниво 0.00”.

- Какви са предвижданията за броя на обслужените пътници на летище София през 2015 г.?

- Летище София отчете ръст от +4,1% по брой преминали пътници през аерогарата за първото полугодие на 2015 г. Пътникопотокът за първите шест месеца на годината е 1 913 352 или със 75 000 повече в сравнение със същия период на миналата година. Той бележи ръст от 5% на годишна база и по редовните международни линии, което се дължи както на новите дестинации в лятното полетното разписание, така и на добавените допълнителни честоти при по-голяма част от обслужваните маршрути. С най-голям принос за броя на обслужените от летището пътници през периода са авиокомпаниите Wizz Air, Turkish Airlines, British Airways, Qatar Airways, Aegean Airlines. Добрите резултати са в резултат от комбинацията от добрите условия, създадени от „Летище София“ ЕАД за работа с авиокомпаниите, така и от техните усилия да привлекат нови пътници с откриването на нови дестинации и увеличение на честотите по съществуващите такива. Пример за тази комбинация са стартът на операциите на Ryanair от пролетта на 2016 г. и добавянето на 6-и самолет в базата на Wizz air на летище София. Ето защо до края на 2015 г. имам всички основания да очакваме, че на летище София ще бъдат обслужени близо 4 милиона пътници, което е ръст от 3,8% спрямо изминалата 2014 г.

- Преминаването на границата от 4 000 000 пътници ще наложи ли появата на още 1 наземен оператор?

- Директива 9667 на ЕС не поставя такова условие, в нея е записана само границата от 2 000 000 пътници. Знаете, че в момента на територията на летище София работят 3 наземни оператора, а по информация на ГД ГВА има издаден лиценз и на още 1, който не е започнал работа.в този сектор има силна конкуренция, което е добре за качеството на обслужване на пътниците. „Летище София“ ЕАД със своя наземен оператор инвестира значителни средства за повишаване на квалификацията на своите служители, както и за придобиване на нова техника.считам, че към настоящия момент 3 наземни оператора са повече от достатъчни за летище София.

- Предвиждате ли модернизация и промени на Терминал 1, който през 2014 г. обслужи над 1 млн. пътници и продължава да бележи значителен ръст и през 2015 г.?

- Сп. „Клуб Криле“ е отчело тази сериозна тенденция. Тук само ще спомена, че първоначалната идея при пускане в експлоатация на новия терминал 2 бе там да се прехвърлят всички полети. С навлизането на нискотарифните превозвачи те предпочетоха Т1. Причината е при диференцираните такси за използването на Т1 и Т2 поради разликата в разходите за амортизация – знаете, че нашите такси са разходно ориентирани, а на Т1 разходите за обслужване на един пътник са по-ниски.така към момента от Т1 оперират нискотарифните Wizz air и easyJet, както и чартърните оператори. Поради отчитания вече повишен интерес към Т1 ние предприемаме мерки към повишаване на капацитета и удобството на пътниците. Първата задача е да се подобрят условията за security проверката, което е първостепенно важен проблем. В резултат бе разположено допълнително оборудване на изходи 4, 5 и 6 (запад) с цел по-бързото обслужване на пътниците в пикови моменти. Това ще спомогне и ако Rayanair започне операции от Т1. Предвидено е отварянето на още 1 гейт – номер 7, за подобряване на обслужването на пътниците. Това са мерките за повишаване на капацитета. По отношение на повишаване нивото на обслужване на пътниците вече сме реализирали следните проекти: на терминал 1 се обособиха две нови помещения, които са в услуга на майките с кърмачета и хората с увреждания. Те са разположени на удобно и леснодостъпно място – в салон „Заминаване”, вляво от входа, до магазина за вестници и списания. Стаята за кърмачета е специално оборудвана, за да се нахрани, преоблече и освежи детето преди пътуване. Обзаведена е с детско креватче, маса за преобличане и стол за кърмене. Има мивка с топла и студена вода, а вратата на помещението e с фолирано стъкло.

Хората със заболявания или нуждаещите се от специализирано съдействие за придвижване и качване на самолета могат да прекарат времето до полета или да изчакат своя асистент в обособеното и специално обозначено място за пътници с увреждания.

Новите помещения, предназначени първоначално за офиси, са с изцяло подменена подова настилка и щори, монтирана е допълнително алуминиева дограма и минерално-ватни плочи в окачения таван. Част от помещенията са пребоядисани, подменени са надписите и са добавени парапети, обозначаващи мястото на зоната за пътници с увреждания. Предстои сключване на договор за „Ремонт на покриви на терминал 1, карго и други”. На Т1 също така предстои продължаване на подмяната на настилките. Предвижда се подмяна на дисплейната система за полетна информация в терминал 2 (FIDS) и свързването й с тази на терминал 1.

- Какво е бъдещето на Клуба на авиацията, разкрит през 2014 г. на терминал 1?

- През 2014 г. на територията на столичното летище с решение на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД и с помощта на ветеранските организации бе създаден Клуб на българската авиация, в който е представена експозиция за историята на Българска гражданска авиация „Балкан“ (БГА Балкан), както и различни предмети свързани с авиационната дейност на страната. Това бе една много нужна и навременна инициатива. Факт е, че за своето кратко съществуване той се използва активно от ветераните и от други авиационни организации като Асоциацията на българските авиокомпании. За това спомага прекрасната обстановка, която бе създадена, максимално близка до спецификата на гражданската авиация. И в момента, и в бъдеще клубът ще се използва за организиране на различни мероприятия свързани с годишнини, празнични поводи на служителите на аерогарата и ветераните от Гражданската авиация. Ще се провеждат семинари, конференции, открити уроци с образователна цел, запознаващи учащите се с различните авиационни професии. Клубът е част от политиката ни за приемственост на поколенията и той се посещава при опознавателните обиколки на летището, организирани срещу заплащане за ученици и гости. Клубът дава възможност на посетителите да се докоснат до историята на Гражданската авиация на България, като се запознаят с макети на съоръжения, както и да обогатят познанията си за различни модели самолети, използваните в миналото, с дестинации, костюми и предмети на летателния и кабинен състав.

- Каква е готовността на ,,Летище София” ЕАД за евентуално членство на България в Шенгенската зона?

- „Летище София“ ЕАД отговаря само за техническата страна на този проблем. Инфраструктурно летище София е готово за присъединяване към Шенген още през 2009 г. това е потвърдено от многократни проверки, извършвани през годините от органите, оторизирани за приемането на България в Шенгенската зона. Изградени са допълнително необходимите гишета за паспортно визов контрол, обособени са определените зони и необходимите прегради. Останалото е от юрисдикцията на ГД „Гранична полиция“. Зоната и в момента функционира, като в нея обработваме пътници от трети страни, извън Шенген. Така че остава само да се вземе политическото решение за присъединяването на България към Шенгенската зона. В момента, в който то бъде взето „Летище София“ ЕАД, ГД „Митници“ и ГД „Гранична полиция“ имат готовност да го реализират на практика.

- Какво е състоянието на повредения от буря ръкав на терминал 2, предстои ли замяната му с нов?

- Възстановяването на този ръкав е част от мерките за повишаване на капацитета низ а обслужване на пътници от Шенгенската зона. За да се подмени с нов, трябва да се извършат определени процедури. Изготвено е техническо задание и поръчката е внесена в Съвета на директорите на летище София за решение. След това трябва да се изпрати до МТИТС за одобрение и тогава да се публикува, и да се избере изпълнител. Проектът ще се осъществи едновременно с придобиването на още един нов ръкав, който ще бъде монтиран в североизточния край на фингъра на Т2.

- Какво е развитието на съдебния спор с кувейтската компания МАК/АДМАК относно исканите от тях допълнителни средства за строежа на пистата?

- Това е един сериозен правен казус за „Летище София“ ЕАД. По образувано арбитражно дело в Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж между ищеца МАК/АДМАК (Изпълнител по Договора за строителство на ЛОТ Б2) и ответника („Летище София” ЕАД) е постановено Арбитражно решение от 28.09.2011 г. и Адендум към него от 11.07.2012 г. За да може едно чуждестранно арбитражно решение да породи действието си на територията на Република България решението трябва да бъде признато и неговото изпълнение да бъде допуснато у нас. В края на 2012 г. е образувано производство в Софийски градски съд (СГС) за признаване и допускане изпълнението на чуждестранно съдебно решение (т.нар. екзекватура), въз основа на подадена искова молба от МАК/АДМАК. Към настоящия момент делото е на следния етап.

Постановено е решение на първоинстанционния съд, с което се признава и допуска до изпълнение на територията на Република България на Арбитражното решение от 28.09.2011 г. и Адендум към него от 11.07.2012 г. на МАС към МТК – Париж.

Постановеното решение на СГС е обжалвано от процесуалния представител на „Летище София” ЕАД. Образувано е производство пред втора инстанция на Софийския апелативен съд. На заседанието, проведено на 14.04.2015 г. съдът е обявил делото за решаване. Очаква се постановяване на решение. По делото има блокирани средства на „Летище София“ ЕАД в размер на около 60 млн. лв.

- Колко авиокомпании оперират на летище София по разписание „Лято 2015“ г. по редовни полети, чартърни полети, колко дестинации имат връзка със София?

- Към настоящия момент по разписание „Лято 2015“ от и до летище София редовни полети по разписание изпълняват 20 авиокомпании, които свързват столицата с 49 директни маршрута в Европа и Близкия Изток.

В момента от столичното летище чартърни полети се изпълняват до Анталия. Сезонна туристическа линия до Катания и Бари обслужва авиокомпания Мистрал Ер.

- В плановете за разписание „Зима 2015/2016“ има ли заявени полети до САЩ и Югоизточна Азия от български авиокомпании?

- Към момента в разписание „Зима 2015/2016“ няма постъпили заявки за директни полети до САЩ и Югоизточна Азия. Удобни трансферни връзки към тези направление се предлагат от опериращите на летище София авиокомпании през основни хъбове в Европа и Близкия Изток.

Във връзка с обявените намерения на българската авиокомпания BHAir за полети до САЩ започнахме подготовка и бяхме готови за проверка на security check на пътници и карго съгласно изискванията на органите на САЩ. Така че ако има такива заявки, имаме техническа готовност да осъществим security check до САЩ.

- В Разписание „Зима 2015/2016“ има ли заявени нови дестинации и авиокомпании?

Преди всичко нови за Зимното разписание са полетите по редовни международни линии, чието начало беше поставено през сезон „Лято 2015“:

- SWISS International по маршрут Цюрих – София;

- България Ер по маршрут София – Дюселдорф;

- WIZZ Air по дестинации Меминген (Мюнхен Запад), Кьолн, Женева, Неапол и Бари.

От края на март 2016 г. към разписанието от терминал 1 на летище София ще бъдат добавени още 4 нови целогодишни маршрути. Полетите по тях ще бъдат изпълнявани от авиокомпания Wizz Air, която вече пусна билети в продажба на атрактивни цени.

Дестинация

Дни

Начало

Аликанте

сряда, неделя

27 март 2016

Бристол

понеделник, петък

28 март 2016

Хамбург/ Любек

понеделник, петък

28 март 2016

Осло/ Торп

четвъртък, неделя

27 март 2016

 

От 1 април най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа Rayanair ще лети всеки ден до София от Лондон/Станстед, билетите за това вече са в продажба на сайта на авиокомпанията.

В резултат на новите предложения София ще бъде свързана с целогодишни въздушни линии до 54 летища в Европа и Близкия Изток от следващото лято.

Зимната чартърна програма, която започва от 19 декември, също носи добри новини за българските ски курорти. Три нови авиокомпании ще превозват туристи до София за първи път

– норвежката Norwegian ще лети от базата й на Летище Лондон/Гетуик;

- полската Enter Air - от Бристол;

- холандската TUI Netherlands ще обслужва новата дестинация Амстердам.

След успешния сезон на „Зима 2014/2015“ авиокомпания Jet2 отново ще каца в София, като към туристическите вериги от Ийст Мидланд и Нюкасъл добавя още Манчестър.

Полетите на добре познатия зимен превозвач Thomas Cook UK от София до Лондон/Гетуик и до Манчестър през предстоящия зимен сезон ще бъдат вече редовни, а не чартърни, което дава повече възможности за индивидуално пътуващите туристи.

- Кога се очаква Wizz Air да увеличи самолетния си парк с 6-ти самолет?

Съгласно разпространената от авиокомпанията информация 6-ят самолет ще се включи в разписанието на полетите от Летище София от началото на разписание „Лято 2016“.

- На какъв етап е подготовката за концесионирането на летище София?

- Принципалът на „Летище София“ ЕАД – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), взема решение за отдаването на летище София на концесия. То определя цялостната процедура по изготвяне на предконцесионен анализ. В момента се извършва правен, финансово-икономически, технически и екологичен анализ от избраните след провеждането на конкурси 4 компании от МТИТС. „Летище София“ ЕАД оказва пълно съдействие за тези анализи.