Юни 2020
Архив

15
Юни

Полезна информация преди полет

Планирай пътуването си

  • Не ходи на летището, ако имаш следните симптоми: температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на вкус или обоняние;
  • Подготви достатъчно медицински маски за лице за пътуването си;

Към летището

  • Планирай достатъчно време за проверки и процедури преди полет;
  • Спазвай етикета при кашляне и носи медицинска маска за лице, за да предпазиш себе си и околните;

На летището при излитане

26
Юни

Важно съобщение

След въведеното извънредно положение в страната през март във връзка с Ковид-19, за улеснение на пътуващите, летище София предоставя информация за отменените полети, която се публикува и на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя се актуализира два пъти дневно, поради непрекъснатите промени, свързани с динамичната международна обстановка.