Позиции

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИобявата е валидна до До 27.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ - обявата е валидна до До 12.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ - обявата е валидна до До 29.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ПОМЕЩЕНИЯ - обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБЩ РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА ПРЕДАЕРОГАРОВ ПЛОЩАД  обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБСЛУЖВАЩ АЕРОГАРА, КОЛИЧКАР  обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК - МЕХАНИК ПЪТНИЧЕСКИ РЪКАВ - обявата е валидна до До 22.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИобявата е валидна до До 14.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЪТРУДНИК ОХРАНАобявата е валидна до До 28.01.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ - обявата е валидна до До 28.01.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОГРАМИСТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯобявата е валидна до 15.01.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СПЕЦИАЛИСТ-ПРОДАЖБИ обявата е валидна до 09.11.2018г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЪТРУДНИК ОХРАНА В ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ” -  обявата е валидна до 21.11.2018г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 15.06.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ - oбявата е валидна до 16.05.2018г. 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ - oбявата е валидна до 11.05.2018г 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ - обявата е валидна до 13.04.2018г

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 26.03.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :