Екология

Всяка една човешка дейност е породена от нуждите на обществото. Тя има своята икономическа полза, но също така дава своето отражение върху околната среда. В това отношение гражданското въздухоплаване не се различава от която и да е друга човешка дейност – то е възникнало в отговор на потребността на хората да пътуват по-бързо и по-комфортно, а това от своя страна е довело до различни промени в околната среда.

В течение на времето е осъзната необходимостта да се намери най-добрият баланс между икономическите ползи от бурно развиващата се индустрия и начинът, по който това се отразява на условията за живот на хората. Този баланс е в основата на стратегията за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Ние от “Летище София” ЕАД се стремим да изпълняваме своите задължения така, че да намалим доколкото ни е възможно отражението на авиационната дейност върху околната среда и хората, живеещите и работещи в района на Летище София.

Правим това, като наблюдаваме, контролираме и оценяваме различните аспекти на нашите дейности и това как те се отразяват върху околната среда. Това ни помага да преценим как да намалим въздействието им върху условията на живот в близост до летището.

Всичко това постави началото на дългосрочната политика на “Летище София” ЕАД, подчинена на принципите за устойчиво развитие – усвояване и прилагане на най-добрите световни практики в авиационния бизнес, наред със стремежа да се утвърдим като добри съседи за живеещите и работещи в района граждани.