За Летище София

„Летище София” ЕАД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България и през последните 10 години реализира амбициозна инвестиционна програма, включваща
изграждането на втори пътнически терминал, нова писта за излитане и кацане, както и на редица съпътстващи съоръжения.

„Летище София” ЕАД е търговско дружество с 100% държавно участие в капитала,
едностепенна форма на управление. Едноличен собственик на капитала е Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

 

Кариери

Ако искате да станете част от нашия екип, моля кандидатствайте от тук.