За Летище София

„СОФ Кънект” АД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България.

До 19.04.2021 г. „Летище София” ЕАД беше лицензираният летищен оператор на столичното летище.

„Летище София” ЕАД остава търговско дружество с 100% държавно участие в капитала,
едностепенна форма на управление. Едноличен собственик на капитала е Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

 

Кариери

Ако искате да станете част от нашия екип, моля кандидатствайте от тук.