19
Окт

Заповед № 200-788/18.10.2021г. на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за прекратяване на търг за определяне на наемател

„Заповед № 200-788/18.10.2021г. на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за прекратяване на търг за определяне на наемател на недвижими имоти публична държавна собственост, представляващи „Офис за извършване на таксиметрови услуги №0А41.1 с площ от 4,5 кв.м. и  таксиметрова стоянка №1, състояща се от 10 паркоместа“ и „Офис за извършване на таксиметрови услуги №0А41.2 с площ от 4,5 кв.м. и  таксиметрова стоянка №2, състояща се от 10 паркоместа “, намиращи се на Терминал 2 на Летище София.“

Заповед № 200-788/18.10.2021