24
Сеп

Заповед за прекратяване на търг за определяне на наемател на недвижими имоти публична държавна собственост

Заповед № 200-679/23.09.2021г. на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за прекратяване на търг за определяне на наемател на недвижими имоти публична държавна собственост, представляващи „Офис за извършване на таксиметрови услуги № РА01 с площ от 7,4 кв.м. и две таксиметрови стоянки „C” и „D”, състоящи се от 5 броя паркоместа всяка“, намиращи се на Терминал 1 на Летище София.”

Заповед № 200-679/23.09.2021