05
Юни

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ  по Търг за предоставяне под наем на  Офис за извършване на пощенски услуги” с реф. №BD03 , намиращ се в обществена зона на салон „Заминаване” на Терминал 1 на Летище София, обявен със Заповед №З-275/24.04.2020 г.

ЗАПОВЕД