05
Апр

Заповед за класиране

Заповед - приложение към обява от 20 февруари 2019 г. – Покана за участие в търг Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещение с реф. № РА02 и предназначение на ползване „Офис за рент-а-кар услуги“,  по Заповед № З-138 от 11.02.2019 г.