05
Апр

Заповед за класиране

Заповед З-280/05.04.2019г., - приложение към обява от 18 февруари 2019 г. – Покана за участие в търг. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Реално обособена зона с референтен № СА02 с предназначение на ползване „Обмяна на валута и плащане на битови сметки”,  по Заповед № З-141 от 13.02.2019 г.