01
Апр

Заповед за класиране

 Съобщение към обява от 23 октомври 2018 г. – Покана за участие в търг Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Реално обособена зона с референтен № 0А47.1 с предназначение на ползване „Обмяна на валута и плащане на битови сметки”,  по Заповед № З-627 от 23.10.2018 г. 

 заповед  за класиране