03
Фев

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на Реално обособена зона с референтен № 1B33 и предназначение Бюро за обмяна на валута и плащане на битови сметки, Терминал 2, Летище София, обявен със Заповед №З-630/24.10.2018 г.