10
Дек

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на помещение с реф. № 0А30 и предназначение Бюро за обмяна на валута и плащане на битови сметки, Терминал 2, Летище София, обявен със Заповед №З-628/23.10.2018 г.