16
Юли

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ  по Търг за предоставяне под наем на “Реално обособена част от салон „Заминаване“ за инсталиране на машина за извършване на услуги по опаковане и защита на пътнически багажи, находяща се в обществена зона на сграда „Заминаване“ на Терминал 1 на Летище София, обявен със Заповед №З-438/31.05.2019 г.

Заповед