20
Май

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на Магазин за пакетирани хранителни стоки № 0А07, Терминал 2, Летище София, обявен със Заповед №З-276/04.05.2018 г.

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ  по Търг за предоставяне под наем на Магазин за пакетирани хранителни стоки № 0А07, Терминал 2, Летище София, обявен със Заповед №З-276/04.05.2018 г.

Заповед