Наеми и реклама

09
Мар

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Решение № 191 от 04.03.2020 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на активи дружествена собственост, както следва:

Виж всички обяви