Наеми и реклама

14
Юли

Покана за участие в търг за предоставяне под наем на Банков офис с реф.№ BD02, Терминал 1“.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

       “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

               на основание Заповед № З – 448 от 09.07. 2020 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

Виж всички обяви