Наеми и реклама

14
Яну

ТЪРГ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ № DPL01, ТЕРМИНАЛ1

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-20 от 08.01 2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ № DPL01.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

Виж всички обяви