История
  
България е част от бурното развитие на авиацията през 20-те и 30-те години на ХХ век, като първите полети с въздухоплавателни апарати са извършвани от естествени терени. Първата летателна площадка в град София се е намирала на територията на днешната централна ж.п. гара.
През 1922г. е поставено началото на търговските въздушни превози. Успешно са осъществени пробни полети за доставка на пощенски пратки по два маршрута:
София-Горна Оряховица-Варна-Русе и София-Пловдив-Ямбол-Бургас, които трасират първите вътрешни линии. България е една от първите страни, подписали основополагащата за гражданското въздухоплаване Чикагска конвенция.
От началото на 30те години на ХХ век полети се изпълняват от естествената писта край село Враждебна, чийто терен с Указ на Цар Борис III от 16 септември 1937 г. е определен за развитие на гражданско летище. Това е рождената дата на Летище София.
Изграждането на летището се осъществява под ръководството на Дирекцията по въздухоплаване към Министерството на железниците, пощите и телеграфите.
През 1939 г. е открита първата приемна сграда на Летище София, а две години по-късно е завършено и летателното поле с грундова писта за излитане и кацане. Девет години по-късно е конструирана първата бетонна писта с дължина 1050 м.
На 29 юни 1947 тържествено е открита първата редовна пътническа линия София-Бургас. През 1949 г. е създадено българо-руско авиационно обединение ТАБСО, чиято структура обединява гражданския самолетен парк и летищата за търговски полети. Поставя се началото на редовните международни линии, свързващи София с другите европейски столици.
В периода от 1951 до 1965 г. поетапно се модернизират пътническият терминал и пистата, която е удължена до 2720 м, за да може да приема съвременните по-големи турбореактивни самолети.
   Архивни снимки на Летище София.

Следващите години се характеризират с бърз растеж на летищния трафик, което налага многократно увеличаване на капацитетните възможности – за вътрешните полети до Варна, Бургас, Русе, Горна Оряховица, Видин, Търговище е обособен отделен терминал, а по-късно е построена и нова сграда за пристигащите по международни линии пътници. Междувременно пистата за излитане и кацане е ремонтирана няколко пъти, инсталирани са съвременни аеронавигационни съоръжения, отговарящи на динамично променящите се изисквания на модерната реактивна гражданска авиация.
През 1985 г. се извършва разширение и реконструкция на пътническите салони, обособява се зона за трансферни пътници, които по това време съставляват около 20 процента от трафика на Летище София.
В началото на 90-те години в България започват икономически трансформации, ориентирани към принципите на пазарната икономика. С решение на Министерския съвет на Република България е основано самостоятелно търговско дружество „Летище София” ЕООД, по късно трансформирано в еднолично акционерно дружество с изцяло държавно участие.
На прага на новия век е одобрен нов Генерален план за разширение и модернизация на съществуващата инфраструктура на столичното летище, чиято главна цел е да подготви Летище София за новите пазарни предизвикателства и да осигури необходимия капацитет за бързо развиващия се авиационен сектор, като предостави модерен стандарт на летищните услуги при висока степен на безопасност и сигурност на полетите.

Най-нова история
През 2000 г. Терминал 1 на Летище София е основно реновиран - разширен е салон „Заминаване”, а сградата, в която са били обслужвани полетите по вътрешни линии е изцяло обновена и превърната в зала за пристигащи пътници. Построен в първата половина на ХХ век, многократно разширяван и дострояван, терминалът все още носи почерка на тогавашните архитектурни влияния, както и съхранява любопитни препратки към новата история на континента.
Удобният достъп, опростените процедури, ефективното обслужване в съответствие с всички елементи на съвременния летищен стандарт, годишният капацитет от 1,8 млн пътници превръщат Терминал 1 в притегателен център за развитие на пътнически маршрути от страна на нискотарифните и чартърни авиокомпании.
През 2003 г. на „Летище София” ЕАД започва строителството на нов пътнически терминал и изграждането на нова пистова система успоредно с използването на вече съществуващата, но физически и морално остаряла писта за излитане и кацане.

Снимки от строежа на Терминал 2 

На 31 август 2006 г. Летище София въвежда в експлоатация новата писта за излитане и кацане, изнесена на 210 м северно от предишната, като източният край на дългото 3600 м съоръжение прехвърля коритото на река Искър по специално изграден мост. Допълнително са изградени нови свързващи пътеки за рулиране, а старата писта е превърната в скоростна пътека, което осигурява 20 самолетни движения на час при висока степен на безопасност на полетите. Аеронавигационното оборудване на новата писта за излитане и кацане осигурява възможност за кацане в условия на намалена видимост при Категория IIIА по стандарти на ИКАО.
Изградените две антиобледенителни площадки създават условия за централизиране на тези процедури през зимния сезон, което е елемент от цялостната стратегия на Летище София по опазване на околната среда и намаляване на вредните влияния от летищните дейности.
През същата тази година, в навечерието на присъединяването на България към Европейския съюз, Летище София посреща 70ия си юбилей с ново лице. На 27 декември 2006 г., отваря врати Терминал 2, чиято модерна архитектура създава асоциация за приземил се сред Софийското поле космически кораб. С годишен капацитет от 2,6 млн пътници терминалът е проектиран по начин, предполагащ неговото разширение в съответствие с нуждите на развиващия се през следващото десетилетие трафик.
Централната сграда е изградена върху площ от 56 500 кв.м с допълнителна галерия дълга 200 м, оборудвана със 7 пътнически ръкава. Достъпът до 8-те нива на терминала е улеснен от 12 асансьора и 7 ескалатора. Пасаж свързва залите с покрития автомобилен гараж, разполагащ с 800 паркоместа.
Терминал 2 разполага с търговски зони на обща площ от 4 000 кв.м, предлагащи на пътуващите разнообразни услуги – ресторанти, кафе-барове, магазини, туристически и рент-а-кар услуги, банки и бюра за обмяна на валута.
Автоматизираната система за сортиране на пътнически багажи с 4-степенна проверка по сигурност, 34-тегишета за регистрация, модерната летищна информационна система са само част от съоръженията, осигуряващи качествено обслужване за 2000 пътника в час „пик”.

Снимки на  пуснатият в експлоатация Терминал 2.

През април 2009 г. Летище София завършва строежа на шумозащитен екран на площадката за изпробване на самолетни двигатели. С неговото изграждане „Летище София” ЕАД изпълнява социален ангажимент по отношение на жилищните райони, най-силно засегнати от непосредствената оперативна дейност на летището. Изграждането на шумозащитния екран се налага и заради откритата две години по-рано авиоремонтна база „Луфтханза Техник София” - една от най-големите бази за Европа, специализирана в обслужването на тясно-корпусни самолети.
Екранът е инженерно съоръжение, осигуряващо в максимална степен намаление нивата на ошумяване чрез поставяне на солидна бариера между звуковия източник и гъсто населената градска част, западно от летището. Уникалното за Балканите съоръжение на Летище София осигурява намаление на шума чрез поставяне на солидна преграда между звуковия източник и изложените на неговото въздействие. Заглушителния ефект при пробите на самолетни двигатели се изразява в около 17 dB(A) при прогнозирани 15 dB(A).
През 2009 г. е завършено и интегрирането на Терминал 2 към прилежащите природни терени. Чрез преустройство на стара каменна кариера, допълнително облагородена с разнообразна растителност и различни архитектурни форми и при запазване на естествените характеристики на местността, се създава уникална паркова среда. Разположен североизточно от сградата на Терминал 2 върху площ от 365 дка, с изградена алейна мрежа, амфитеатър и езеро, паркът е привлекателна зона за отдих и развлечения, подходяща сцена за провеждане на масови културни събития като фестивали и концерти на открито.

Какво ново
През 2011 г. на територията на Летище София започва изграждането на нова летищна контролна кула на ДП „Ръководство въздушно движение”, разположена непосредствено до Терминал 2. След въвеждането й в експлоатация до края на 2012 г., ще се подобрят качеството и ефективността на аеронавигационното обслужване в зоната на летището. Съоръжението с височина 50 м се отличава както с висока функционалност, така и с модерен архитектурен дизайн.
От края на месец май 2012 г. „Летище София” ЕАД е сертифицирано съгласно изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO) с издаването на сертификати по два стандарта: ISO 9001:2008 (Управление на качеството) и ISO 14001:2004 (Управление на околната среда). Залагането на стандарти по управление на качество и природна среда е пряк израз на гражданската позиция на дружеството по ефективно управление на ресурси и грижа за околната среда.
Непосредствените инфраструктурни планове на Летище София са свързани с изграждане на нови пътеки за рулиране, които целят оптимизация на движението на самолетите и намаляване на времето за рулиране след кацане и преди излитане; разширение на перонните площи; доставка и монтаж на два допълнителни пътнически ръкава; интериорни реорганизации като например разширение на пътническата галерия на Терминал 2 и обособяване на нови автобусни изходи, увеличаване на пространството, определено за търговски площи.


Всяка употреба на данни от полетното разписание, без изрично писмено разрешение на "Летище София" ЕАД, е забранена! "Летище София" ЕАД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.