Междутерминален транспорт
„Летище София” осигурява безплатен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 на часови интервал от 30 мин. във времето от 07:00 до 19:00 ч. Местата за престой на трансферния микробус пред двата терминала са обозначени с указателни табели и с маркировка върху пътната настилка.
За времето от 19:00 ч. до 07:00 ч., безплатен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 може да бъде заявен на гише “Информация” - на място.


Всяка употреба на данни от полетното разписание, без изрично писмено разрешение на "Летище София" ЕАД, е забранена! "Летище София" ЕАД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.