Паркинг
Обществените неохраняеми паркинги на Летище София са на разположение 24 часа в денонощието. Намират се непосредствено пред терминалните сгради.
 
Паркингът на Терминал 1 е открит тип с капацитет 400 паркоместа. 
 
 
 
Тарифи за паркиране и престой – Т1:

до 20 мин.
2 лв.
до 1 час
3 лв.
до 2 часа
6 лв.
до 3 часа
9 лв.
до 4 часа
10 лв.
до 5 часа
11 лв.
до 6 часа
12 лв.
до 7 часа
13 лв.
до 8 часа
14 лв.
до 9 часа
15 лв.
до 10 часа
16 лв.
до 11 часа
17 лв.
до 12 часа
18 лв.
до 13 часа
19 лв.
до 14 часа
20 лв.
до 15 часа
21 лв.
до 16 часа
22 лв.
до 17 часа
23 лв.
до 18 часа
24 лв.
до 19 часа
25 лв.
до 20 часа
26 лв.
до 21 часа
27 лв.
до 22 часа
28 лв.
до 23 часа
29 лв.
до 1 ден
30 лв.
до 2 дни
40 лв.
до 3 дни
50 лв.
до 4 дни
60 лв.
до 5 дни
70 лв.
до 6 дни
75 лв.
след 6-ия ден
плюс 5 лв. на всеки започнат ден
За изгубена карта
100 лева
Митнически паркинг
10 лева на ден
Паркингът на Терминал 2 е покрит и е свързан чрез топла връзка с обществените зони на заминаване и пристигане. Капацитетът му е 800 паркоместа.
 
 
Тарифи за паркиране и престой – Т2:

до 20 мин.
2 лв.
до 1 час
3 лв.
до 2 часа
6 лв.
до 3 часа
9 лв.
до 4 часа
10 лв.
до 5 часа
11 лв.
до 6 часа
12 лв.
до 7 часа
13 лв.
до 8 часа
14 лв.
до 9 часа
15 лв.
до 10 часа
16 лв.
до 11 часа
17 лв.
до 12 часа
18 лв.
до 13 часа
19 лв.
до 14 часа
20 лв.
до 15 часа
21 лв.
до 16 часа
22 лв.
до 17 часа
23 лв.
до 18 часа
24 лв.
до 19 часа
25 лв.
до 20 часа
26 лв.
до 21 часа
27 лв.
до 22 часа
28 лв.
до 23 часа
29 лв.
до 1 ден
30 лв.
до 2 дни
40 лв.
до 3 дни
50 лв.
до 4 дни
60 лв.
до 5 дни
70 лв.
до 6 дни
75 лв.
След 6-ия ден
плюс 5 лв. на всеки
започнат ден
За изгубен билет
100 леваЗаплащането
на престоя се извършва:
 
На Терминал 1 - на гише на изхода от паркинга.
На Терминал 2 – на автомат, който се намира в непосредствена близост до асансьорите за подземните нива на паркинга, или на разположеното в съседство с него гише, обозначено със съответния надпис.
Плащането се удостоверява с касов бон, а при поискване се издава и фактура.
 
ПЛАТЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКИНГИ СЕ ЕКСПЛОАТИРАТ ОТ "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД.
АДРЕС: бул. " Христофор Колумб " № 1, 1540 София, България
Телефони за контакт: (+359 2) 937 3589; (+359 2) 937 2238 (Т1); (+359 2) 937 2239 (Т2), (+359 2) 937 3609 (T2)
 


Всяка употреба на данни от полетното разписание, без изрично писмено разрешение на "Летище София" ЕАД, е забранена! "Летище София" ЕАД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.