Контакти
Пощенски адрес
„Летище София” ЕАД
бул. „Христофор Колумб” № 1
1540 София, България
 
Факс
(02) 937 2010
 
Електронен адрес


Всяка употреба на данни от полетното разписание, без изрично писмено разрешение на "Летище София" ЕАД, е забранена! "Летище София" ЕАД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.