Междутерминален транспорт

Летище София осигурява безплатен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 на часови интервал от 30 мин. във времето от 07:00 до 19:00 ч. 

Местата за престой на трансферния микробус пред двата терминала са обозначени с указателни табели и с маркировка върху пътната настилка.

За времето от 19:00 ч. до 07:00 ч., безплатен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 може да бъде заявен на място на гише “Информация” или на следните телефонни номера:

(+359 2)  937 22 11,

(+359 2)  937 22 12,

(+359 2)  937 22 13, след пристигане на летището.