Междутерминален транспорт

Летище София осигурява безплатен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 на часови интервал от 30 мин. във времето от 07:00 до 20:00 ч. без междинни спирки по маршрута.

Извън гореуказания времеви период междутерминалният транспорт е обвързан с разписанието на софийското метро до и от метростанция „Летище София“, както следва:

  • Сутрин: от първи метровлак за деня до 07:00 ч.
  • Вечер: от 20 ч. до последен метровлак за деня.

В тези случаи междутерминален транспорт може да бъде заявен на гишета „Летищна и туристическа  информация“, разположени в обществена зона на Терминал 1 и Терминал 2.

В останалата част от денонощието безплатен транспорт не е осигурен.

Местата за престой на трансферния микробус пред двата терминала са обозначени с указателни табели и с маркировка върху пътната настилка.